Protecția datelor

În sensul prevederilor Legea organică 15/1999, din 13 decembrie, privind Protecția datelor cu caracter personal și a altor legi aplicabile, SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. informează clienții săi și orice terț care furnizează date cu caracter personal în această privinţă politica de Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este disponibil pe site-ul web, sub link-ul „Protecția Datelor”.

Această politică de protecție a datelor va fi aplicabilă colectării datelor personale de către SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. prin orice metodă, cum ar fi corespondența scrisă sau electronică, recepția cărților de vizită, comunicarea datelor prin telefon, site-ul Web sau completarea formularelor. Se înțelege că orice client și / sau terță parte care își transmite datele personale către SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. face acest lucru în mod voluntar și liber și cu acordul său expres și fără echivoc.

Datele obţinute prin formularele de colectare a datelor ale portalului vor fi încorporate într-un fișier automatizat de date cu caracter personal de care este responsabil SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. Aceasta va trata datele confidențial și exclusiv în scopul gestionării relației cu clienții săi și promovării activităților Oficiului. Deasemeni va anula, șterge și / sau bloca datelor când acestea sunt inexacte, incomplete sau nu mai sunt necesare sau relevante pentru scopul lor, în conformitate cu dispozițiile legislației privind protecția datelor.

SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. adoptă nivelurile de securitate impuse de legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Îndiferent de cum este indicat mai sus, se remarcă faptul că securitatea tehnică într-un mediu, cum ar fi Internetul, nu este impregnabilă și pot exista scurgeri din cauza acțiunilor frauduloase ale terților.

Scopul dosarului menționat este administrarea și gestionarea generală a exercițiului, cu intenția de a oferi un serviciu bun clienților săi și de a păstra contactul cu aceștia sau alte contacte profesionale. De asemenea, SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. poate utiliza aceste date cu caracter personal pentru a trimite informații comerciale, juridice și orice alte informații care SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. consideră a fi de interes pentru clienții și / sau terții săi. Nimeni nu este obligat să furnizeze astfel de date, cu consecința că, în acest caz, SISTEME DE DOZARE DOSIPER, SL nu poate furniza niciun serviciu acelei persoane sau să intre în contact cu ea.

Drepturile:

Orice terț care a furnizat date cu caracter personal SISTEME DE DOZARE DOSIPER, SL are dreptul de acces, rectificare,

anulare și opoziție la datele cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate în scris și adresate sediului social al SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. sau e-mail trimis la info@dosiper.com

SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. se angajează să respecte obligația de păstrare a secretului stabilită în legislația aplicabilă cu privire la datele conținute în dosarul său.

În cazul în care SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. stabilește condiții speciale de protecție a datelor pentru un anumit serviciu, acestea vor avea preferință în caz de conflict cu această Politică de protecție a datelor.

Firma își rezervă dreptul de a-și modifica politica de protecție a datelor în conformitate cu legislația aplicabilă în orice moment. Orice modificare a politicii de protecție a datelor va fi publicată pe stie-ul web SISTEME DE DOZARE DOSIPER, S.L. accesibilă de oricine.